Askerlik ve Doğum Borçlanması Detayları Serdar Özdemir | 2015-12-21

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK YAŞI NASIL DEĞİŞİR?


Kişi Askere gitmeden önce Sosyal Güvenlik Sistemine tabi ise yani SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığında işe giriş kaydı varsa , bu emeklilik tahsis işlemlerinde  prim gün sayısına etki eder.Yani örneğin kişi 40 yaşında emekli olacak yaşını doldurmuş fakat prim gün sayısında eksikliği var, bu prim gün sayısını tamamlamak için askerlik borçlanmasını yapabilir.
İkinci olarak kişi askere gitmeden önce her hangi bir sigorta girişi yok ise ilk sigortaya başladığı tarihten itibaren askerlik yaptığı süre kadar emekliliği geriye çekilir , yani sigortalılık girişi ilk sigortaya başladığı tarih değil askerliğe başladığı tarih olur.Dolayısıyla emeklilik yaşında ve  prim hizmet süresinde eksikliği olanların askerlik borçlanması yapması tavsiye edilir.


DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?


Kadın sigortalılar, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta, çoklu doğumlarda doğumdan sonraki 10 hafta istirahatlı kaldıkları sürede işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna raporlu olarak bildirilir ve primleri ödenmez. Bu sürelerde sigortalı SGK' dan geçici iş göremezlik ödeneği alır. Ancak bazı işverenler sigortalısını bu sürelerde fiilen çalıştırmasa bile, atıfet kabilinden ücret ödemesi yapıyorsa, yani çalıştırmadan ücret ödemeye devam ediyorsa SGK' ya ücretlerini ve günlerini bildirim yapmaya devam etmek zorundadır. Bu sürelerden önce yada sonra, sigortalı işten çıkarsa, işten çıktığı tarihten sonraki, doğum  nedeniyle çalışamadıkları  süreleri borçlanıp, primlerini ödeyerek sigortalılık sürelerinden ve hizmetlerinden saydırabilmektedir.
SGK doğum borçlanması konusunda daha önce çıkarmış olduğu genelgeler ile uygulamayı, Kanunun verdiği hakları kısıtlar şekilde yapmış ve sigortalının yaptığı doğumun, ya çalışırken yada  çalıştığı işinden ayrıldıktan sonraki 300 gün içinde olması gerektiğini şart koşmuştu. Ancak uygulamasını, bu konudaki yargı kararlarını da göz önünde bulundurarak daha sonra  değiştirmiş ve 300 gün şartını kaldırmıştır. Sigortalı kadın, borçlanmaya esas doğumunu işten çıktıktan sonra ne zaman yaparsa yapsın artık borçlanabilmektedir.
SGK, doğum borçlanması yapacak kadın sigortalının işvereninden, hiç bir belge istemeksizin, Kurum hizmet kayıtlarını esas alarak  borçlandırmasını sonuçlandıracaktır.


Örnek ile özetleyecek olursak;
 1/5/1993 tarihinde SSK' lı olarak çalışmaya başlayan sigortalı  Ayşe'nin  25/12/1995 tarihinde sigortalılığı sona ermiştir. Sigortalı Ayşe, 12/7/1990 ve 18/6/1997 tarihlerinde doğum yapmış olup sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonra 18/6/1997 tarihinde yapmış olduğu doğumu, müracaatı halinde borçlanabilecek, tescil tarihinden önce 12/7/1990  tarihinde yapmış olduğu doğumu borçlanamayacaktır.


ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI MİKTARI NASIL HESAPLANIR?


Borçlanma Hesaplama Formülü
 Şuan (01.07.2015 ) askerlik ve doğum borçlanma kuru 13,584 TRY dir. ( GÜNLÜK ÖDENECEK MİKTAR)
Günlük miktarı borçlanma yapacağınız süreyle çarpıp toplam ödeyeceğiniz süreyi bulabilirsiniz.